https://disklinikleri.com.tr/
Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRNOK

     Databáza

Kultúrne združenie Rómov Slovenska

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Helena Jonášová
pôsobnosť: regionálna, nadregionálna

adresa a kontaktné údaje:
Golianova 10
974 01 Banská Bystrica

tel./fax: 048/4148552, 0905794618, 0907625774
e-mail: kzrsr@stonline.sk
www: www.kzrs.sk

oblasť činností:
Ľudské práva, komunitný rozvoj, voľnočasové aktivity, umenie a kultúra

aktivity:
Informačný servis, letné tábory, poradenstvo a konzultácie, školenia a kurzy, športové podujatia

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY. super clone rolex

Letná škola multikultúry

Nadácia otvorenej spoločnosti v rámci programu Každý z nás je originál organizuje od 15. - 17. augusta 2008 vo Vyšných Ružbachoch letnú školu multikultúry. Jej cieľom je otváranie tém kultúrnej koexistencie a rôznorodosti, jej výhod a nástrah, rozvíjanie inovatívnych prístupov v boji proti diskriminácii znevýhodnených skupín, podpora ich začleňovania, eliminácia stereotypov a predsudkov na oboch stranách - majority i menšiny. Cieľovou skupinou sú najmä študenti vysokých škôl. Stiahnite si pozvánku a prihláste sa tu.

 

hore vodn strnka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Vetky prva vyhraden design by mayo hirc, generovan CMS systmom BLADE CMS