Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Kultúrne združenie Rómov Slovenska

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Helena Jonášová
pôsobnosť: regionálna, nadregionálna

adresa a kontaktné údaje:
Golianova 10
974 01 Banská Bystrica

tel./fax: 048/4148552, 0905794618, 0907625774
e-mail: kzrsr@stonline.sk
www: www.kzrs.sk

oblasť činností:
Ľudské práva, komunitný rozvoj, voľnočasové aktivity, umenie a kultúra

aktivity:
Informačný servis, letné tábory, poradenstvo a konzultácie, školenia a kurzy, športové podujatia

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS