Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Čiernikova Darina
pôsobnosť: celoslovenská

adresa a kontaktné údaje:
Miletičova 7
821 08 Bratislava

e-mail: ustredie@domka.sk
www: www.domka.sk

oblasť činností:
sociálne služby a charita, výchova a vzdelávanie, voľnočasové aktivity,umenie a kultúra, iné

aktivity:
krúžky a kluby, letné tábory,kultúrne a športové podujatia,iné

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS