Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Liga aktivistov pre ľudské práva

forma registrácie: nezisková organizácia
štatutárny zástupca: Igboanusi Columbus, PhD.
pôsobnosť: celoslovenská

adresa a kontaktné údaje:
Žabotova 2, P. O. Box 64
810 00 Bratislava

tel./fax: 02/ 52 49 47 20
e-mail: www.lhra-icpr.org
www: admin@lhra-icpr.org

oblasť činností:
ľudské práva, výchova a vzdelávanie, iné

aktivity:
analýzy a výskumy, informačný serivis, poradenstvo a konzultácie

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS