Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Dživipen-Život

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Ing. Toma Rudolf
kontaktná osoba: Ing. Toma Rudolf
pôsobnosť: regionálna

adresa a kontaktné údaje:
Veternícka 109/3
974 01 Banská Bystrica

tel./fax: 484154551
e-mail: utulokbb@atlas.sk

oblasť činností:
výchova a vzdelávanie, voľnočasové aktivity

aktivity:
krúžky a kluby, informačný servis, poradenstvo a konzultácie

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS