Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Horúci tím

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Mekel Martin, Mgr.
kontaktná osoba: Mekel Martin, Mgr.
pôsobnosť: Prešovský, okres Vranov nad Topľou

adresa a kontaktné údaje:
Čičava 74
093 01 Čičava

tel./fax: 054/4422008,0915951081
e-mail: martin.mekel@gmail.com

oblasť činností:
voľnočasové aktivity, umenie a kultúra, výchova a vzdelávanie,

aktivity:
krúžky a kluby, letné tábory, publikačná činnosť, školenia a kurzy

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS