Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Európsky inštitút pre etiku, n.o.

forma registrácie: nezisková organizácia
štatutárny zástupca: PhDr.Ľudovít Hajduk
kontaktná osoba: PhDr.Ľudovít Hajduk, PhD
pôsobnosť: regionálna BB

adresa a kontaktné údaje:
Trieda SNP 7
974 01 Banská Bystrica

tel./fax: 911902454
e-mail: euinstitut@azet.sk

oblasť činností:
výchova a vzdelávanie, sociálne a právne poradenstvo, voľnočasové aktivity,

aktivity:
školenia a kurzy, informačný servis,

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS