https://disklinikleri.com.tr/
Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRNOK

     Databáza

ROSA - spoločnosť pre monitoring, prezentáciu, realizáciu aktivít rómskych detí a mládeže

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Kumanová Dagmar

adresa a kontaktné údaje:
Morovnianska 35/11,
972 51 Handlová

tel./fax: 907314087

oblasť činností:
ľudské práva, komunitný rozvoj, voľnočasové aktivity, Umenie a kultúra, Sociálne služby a charita, Výchova a vzdelávanie, životné prostredie, koncepcia riešenia rómskej otázky,

aktivity:
analýza a výskumy,informačný servis, krúžky a kluby,poradenstvo a konzultácie, publikačná činnosť, športové podujatia, sprostredkovanie školení a kurzov

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY. super clone rolex

Letná škola multikultúry

Nadácia otvorenej spoločnosti v rámci programu Každý z nás je originál organizuje od 15. - 17. augusta 2008 vo Vyšných Ružbachoch letnú školu multikultúry. Jej cieľom je otváranie tém kultúrnej koexistencie a rôznorodosti, jej výhod a nástrah, rozvíjanie inovatívnych prístupov v boji proti diskriminácii znevýhodnených skupín, podpora ich začleňovania, eliminácia stereotypov a predsudkov na oboch stranách - majority i menšiny. Cieľovou skupinou sú najmä študenti vysokých škôl. Stiahnite si pozvánku a prihláste sa tu.

 

hore vodn strnka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Vetky prva vyhraden design by mayo hirc, generovan CMS systmom BLADE CMS