Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

ROSA - spoločnosť pre monitoring, prezentáciu, realizáciu aktivít rómskych detí a mládeže

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Kumanová Dagmar

adresa a kontaktné údaje:
Morovnianska 35/11,
972 51 Handlová

tel./fax: 907314087

oblasť činností:
ľudské práva, komunitný rozvoj, voľnočasové aktivity, Umenie a kultúra, Sociálne služby a charita, Výchova a vzdelávanie, životné prostredie, koncepcia riešenia rómskej otázky,

aktivity:
analýza a výskumy,informačný servis, krúžky a kluby,poradenstvo a konzultácie, publikačná činnosť, športové podujatia, sprostredkovanie školení a kurzov

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS