Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Krajská asociácia rómskych iniciatív

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Slobodníková Nataša, Mgr.
kontaktná osoba: Slobodníková Nataša, Mgr.
pôsobnosť: regionálna - BB

adresa a kontaktné údaje:
Internátna 59
974 00 Banská Bystrica

tel./fax: 907073258
e-mail: karibb@zoznam.sk

oblasť činností:
výchova a vzdelávanie, voľnočasové aktivity, umenie a kultúra, komunitný rozvoj, sociálne poradenstvo, iné

aktivity:
školenia a kurzy, krúžky a kluby, letné tábory, informačný servis,iné

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS