Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

OZ Jilo-Srdce Jarovnice

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: PaeDr.Lukáčová Eva

adresa a kontaktné údaje:
Jarovnice 96
082 63 Jarovnice

tel./fax: 051/4594284, 0905546812
e-mail: szs.jarovnice@stonline.sk

oblasť činností:
ľudské práva, voľnočasové aktivity, výchova a vzdelávaniei

aktivity:
informačný servis, krúžky a kluby, poradenstvo a konzultácie, školenia a kurzy, športové podujatia

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS