Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Kežmarský hlas

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Akimová Helena
kontaktná osoba: Akimov Ivan
pôsobnosť: lokálna

adresa a kontaktné údaje:
Hradné námestie 87/9,
060 01 Kežmarok

tel./fax: 052 77 31 078, 0905 24 10 25
e-mail: kesaj@stonline.sk

oblasť činností:
umenie a kultúra, voľnočasové aktivity, iné

aktivity:
kultúrne podujatia, krúžky a kluby, iné

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS