Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Grantové kolá

sme si rovní 3.

SÚŤAŽ CEZ INTERNET: INOVATÍVNE PROJEKTY V BOJI PROTI DIKRIMINÁCII, RASIZMU, STEREOTYPOM A PREDSUDKOM


Ciele:

  • rozvinúť inovatívne prístupy v boji proti diskriminácii znevýhodnených skupín, podporovať inklúziu a eliminovať predsudky na oboch stranách (majority a menšín)
  • budovať v mladých ľuďoch kritické myslenie a schopnosť vytvárať si vlastné názory a postoje k problematike
  • poukazovať na pozitívne prínosy rozmanitosti v multikultúrnej spoločnosti a uskutočňovanie zmien založených na vzájomnom rešpekte medzi etnickými menšinami a majoritnou spoločnosťou

 

Cieľom výzvy je vytvoriť projekt počítačovej animácie, hry, dotazník, interaktívnu alebo multimediálnu aplikáciu, prostredníctvom ktorých sa čo najlepšie odovzdá odkaz širokej verejnosti. Nevyžaduje sa teda vypracovanie konkrétneho programu, len vytvorenie projektových podkladov. Vybrané projekty budú finančne podporené a po realizácii zverejnené na internete.

 

Komu je program určený:
Žiadateľmi môžu byť: jednotlivci - amatéri, alebo skupiny ľudí, ktorí sa profesijne nezaoberajú tvorbou počítačovej grafiky a softvéru, bez vekového obmedzenia. Projekt musí byť technicky spracovaný tak, aby sa dal v interaktívnej forme použiť cez internet pre široké spektrum užívateľov. Svojim obsahom musí podporovať základné ciele programu.


Cieľová skupina: široká verejnosť

 

Časový harmonogram:

  • vyhlásenie súťaže: máj 2008
  • uzávierka: 31. júl 2008
  • vyhlásenie víťazného projektu: august 2008

 

Formulár žiadosti a inštrukcie k vypracovaniu projektu

 

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS