Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK
Každý z nás je originál >> Experti >> Expertná komisia >> Členovia expertnej komisie

     Expertná komisia

Členovia expertnej komisie

Valentina Petrus – vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave. Dlhodobo pracuje v oblasti ľudských práv a znevýhodnených skupín. Od roku 2003 pracuje v Nadácii otvorenej spoločnosti ako manažérka programu pre Rómov a právneho programu. Podieľala sa na rôznych medzinárodných projektoch (EÚ, Svetová banka, UNHCR a i.).

 

Albert Kováč – študoval sociálnu prácu na Katedre rómskej kultúry UKF v Nitre. Pracuje ako konzultant projektov a zahraničnej pomoci regionálnej kancelárie Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. V minulosti pracoval ako mediátor a zakladateľ komunitného centra v Čelovciach, kde pôsobil 2 roky v programe Phare. Výskumnej činnosti v rómskych komunitách sa venuje od študentských čias (sociálne a ekonomické podmienky v rómskych osadách, rómsky holokaust a i.).

 

Jana Slaninová – vyštudovala Právnickú fakultu na Trnavskej univerzite. Už niekoľko rokov sa venuje ľudským právam. Od roku 2004 úzko spolupracuje s občianskym združením Ľudia proti rasizmu, kde participuje na programe právnej pomoci. Spolupracuje tiež ako lektorka vzdelávacích aktivít. V súčasnosti pracuje ako advokátska koncipientka. 

 

Andrea Chorváthová

fake rolexes for sale
– absolventka VŠ Chemicko-technologickej v Bratislave, Metropolitan University London a mnohých zahraničných špecializovaných školení. Pracuje v PDCS, pôsobí ako riaditeľka Programu Integrácie Rómov, trénerka, konzultantka pre MNO na Slovensku aj v zahraničí. Jej prioritné oblasti sú manažment projektov a ľudí, organizačný rozvoj, monitoring a zhodnotenie projektov. Podieľala sa na viacerých evaluáciách doma i v zahraničí. V minulosti sa zaoberala programami na ochranu životného prostredia a vzdelávacími programami (US Peace Corps, SAIA, Phare and Tacis Democracy Program, Slovenská riečna sieť a i.).

 

 

Eva Kelley - riaditeľka neziskovej organizácie S.P.A.C.E

 

Michal Šebesta – tragicky zahunul 1. septembra 2007. Česť jeho pamiatke.

Politológ, v rokoch 1999 až 2005 pracoval na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. Popritom sa podieľal na niektorých projektoch zameraných na rómske komunity, ktoré realizovala nezisková organizácia S.P.A.C.E.. Participoval aj na výskumoch pre Svetovú banku, UNDP, Freedom House či IVO a spolupracoval s viacerými neziskovými organizáciami prioritne v oblasti riešenia chudoby.

Ďakujeme.

best watch winder replica watches https://www.thefinestreplica.com best replica watches makrome ipi https://www.puretimewatchesio.com
breitling replica

 

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY. super clone rolex

Letná škola multikultúry

Nadácia otvorenej spoločnosti v rámci programu Každý z nás je originál organizuje od 15. - 17. augusta 2008 vo Vyšných Ružbachoch letnú školu multikultúry. Jej cieľom je otváranie tém kultúrnej koexistencie a rôznorodosti, jej výhod a nástrah, rozvíjanie inovatívnych prístupov v boji proti diskriminácii znevýhodnených skupín, podpora ich začleňovania, eliminácia stereotypov a predsudkov na oboch stranách - majority i menšiny. Cieľovou skupinou sú najmä študenti vysokých škôl. Stiahnite si pozvánku a prihláste sa tu.

 

hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS