Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Experti

Expertná komisia je nezávislý poradný a zároveň odporúčací orgán prítomný počas celej implementácie projektu. Tvorí ju skupina expertov, odborníkov na špecifické témy súvisiace s projektovými zámermi a cieľmi. Podlieha vlastnému štatútu a pravidlám. Má stálych členov, na špecifické úlohy si môže prizývať ďalších odborníkov. Spolupracuje na strategickom zameraní jednotlivých častí, komponentov programu, posudzuje projekty a projektové zámery jednotlivých grantových kôl, zhodnocuje jednotlivé programové priority. Funguje nezávisle a transparentne.

 

Štatút expertnej komisie

 

Členovia expertnej komisie 

 

 

 

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS