Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Granty

V rámci dvojročného trvania projektu pripravujeme tri grantové kolá zamerané na podporu stability mimovládnych neziskových organizácií, advokačných aktivít a inovatívnych projektov cielených na boj proti predsudkom, rasizmu a diskriminácii. Termíny vyhlásenia grantového kola, kritériá podpory a presnejšie definovanie cieľov grantovej výzvy, ako i termíny uzávierok sú upresňované vždy v aktuálnom čase.

 

sme si rovní 1 

inštitucionálny rozvoj MNO pracujúcich s rómskou komunitou

 

sme si rovní 2

podpora občianskych advokačných iniciatív

 

sme si rovní 3

inovatívne projekty v boji proti diskriminácii, rasizmu, stereotypom a predsudkom

 

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS