Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

fulltextové vyhľadávanie:

názov
činnosť/aktivity

zobraziť všetky MNO
Počet nájdených organizácií pre zadané kritériá: 49
Názov Kraj
Agentúra na podporu sociálnej inklúzie JobPlus Banskobystrický
Breznianske zrnko Banskobystrický
Centrum komunitného organizovania Banskobystrický
Cespom - Centrum sociálnej pomoci mladým Banskobystrický
Cez deti k rodine ... Banskobystrický
Dedinská únia heľpianskych aktivistov Banskobystrický
Dúha Šimonovce Banskobystrický
Dživipen-Život Banskobystrický
EU-Rom Banskobystrický
Euro Live Banskobystrický
Európsky inštitút pre etiku, n.o. Banskobystrický
Fauna a Flóra Banskobystrický
Informatika Banskobystrický
InfoRom Banskobystrický
Innova Banskobystrický
Klub rómskych aktivistov v SR Banskobystrický
Kolpingovo dielo na Slovensku Banskobystrický
Komunitné centrum menšín Banskobystrický
Krajská asociácia rómskych iniciatív Banskobystrický
Kultúrne stredisko Rómov v Detve Banskobystrický
Kultúrne združenie Rómov Slovenska Banskobystrický
LAČE ROMA - KLENOVEC Banskobystrický
LAVUTA Banskobystrický
Nadácia Škola dokorán Banskobystrický
Nádej deťom Banskobystrický
Občianske združenie "ROMA" Banskobystrický
Občianske združenie Kalysa 2000 Banskobystrický
Občianske združenie Méta Banskobystrický
OXYMORON Banskobystrický
OZ Rómov Hrnčiarská Ves Banskobystrický
1 2 »

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY. super clone rolex

Letná škola multikultúry

Nadácia otvorenej spoločnosti v rámci programu Každý z nás je originál organizuje od 15. - 17. augusta 2008 vo Vyšných Ružbachoch letnú školu multikultúry. Jej cieľom je otváranie tém kultúrnej koexistencie a rôznorodosti, jej výhod a nástrah, rozvíjanie inovatívnych prístupov v boji proti diskriminácii znevýhodnených skupín, podpora ich začleňovania, eliminácia stereotypov a predsudkov na oboch stranách - majority i menšiny. Cieľovou skupinou sú najmä študenti vysokých škôl. Stiahnite si pozvánku a prihláste sa tu.

 

hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS